Quiz om durskalaens intervaller

I denne quizzen får du testet om du har lært det du trenger om intervaller!