Test i grunnleggende notelengde og rytmer

Denne testen vil sjekke om du har lært deg noteverdiene firedel, halvnote, helnote, åttedel og sekstendel.