Quiz om rytmer og takter

Denne quizzen vil teste deg i det du har lært i dette kapittelet. Du må har minst 80% rette svar for å bestå quizzen, og du kan ikke gå videre på neste emne før du har bestått. Lykke til!